Półkolonie "Szukaj dziury w całym"

//
13-06-2018

W interdyscyplinarnym projekcie uczestnicy będą inspirować się książką Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek. Czterech prawych i sześciu lewych” – szukając tajemniczych wyjść do świata. Work in progres to szukanie nici porozumienia, inkluzji sprawnych i niepełnosprawnych dzieciaków pozostających w pieczy zastępczej. To wspólne szukanie dziury w całym, poprzez udział grup w warsztatach aktorskich, filozoficznych, muzycznych, plastycznych, sensorycznych, ruchowych. To także praca nad własnymi małymi etiudami teatralnymi, które pokażemy w finale półkolonii, w trakcie zajęć powstanie film, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy zajęć